بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

تداوم فعاليت
فایل کامل بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی: فهرست مطالب:چکیده تحقیق8فصل اول )کلیات طرح تحقیق 1-1) مقدمه 91-2) تشريح و بيان موضوع 91-3) فرضيه هاي تحقيق 131-4) ضرورت انجام تحقيق 141-5) اهداف اساسي تحقيق 15(1-6)قلمرو تحقیق161-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي 15فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق2-1) مقدمه 182-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري 182-3) ماهيت تداوم فعاليت 192-4) درجه شمول تداوم فعاليت 222-5) تداوم و اصول حسابداري 232-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها 242-6-1) ارزش تسويه 242-6-2) بهاي تمام شده تاريخي 262-6-3) ارزش جاري 262-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي 282-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي 332-8) فرض تداوم فعاليت در ايران 332-9) مباني نظري شاخص ها 42فصل سوم )روش و ساختار تحقیق3-1) مقدمه 493-2) دامنه تحقيق 493-3) روش تحقيق 503-4) ابزار اندازه گيري 513-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات 523-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه 533-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه 533-8) روش توزيع پرسش نامه 543-9) معايب پرسش نامه 55فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي ) 574-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري 584-2-1) نگاره هاي آماري 584-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا 594-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص 614-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي 624-2-2-1) فرضيه شماره يک 634-2-2-2) فرضيه شماره دو 644-2-2-3) فرضيه شماره سه 654-2-2-4) فرضيه شماره چهار 664-2-2-5) فرضيه شماره پنجم 674-2-2-6) فرضيه شماره شش 684-2-2-7) فرضيه شماره هفت 694-2-2-8) فرضيه شماره هشت 70فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری5-1) خلاصه تحقيق 725-2) نتايج تحقيق 735-3) محدوديت هاي تحقيق 745-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 75پيوست ها 77منابع و مأخذ 85چکیده تحقیق:صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود. فصل اول : کليات طرح تحقیق (1-1) مقدمه(1-2) تشريح و بيان موضوع (1-3) فرضيه هاي تحقيق (1-4) ضرورت انجام تحقيق (1-5) اهداف اساسي تحقيق (1-6) قلمرو تحقیق (1-7) مفاهيم و اصطلاحات کليدي 1-1) مقدمه در اين فصل به تشريح و بيان موضوع تحقيق ، اهميت و اهداف آن مي پردازيم . همچنين فرضيه هاي تحقيق و نيز تعاريف عملياتي پاره اي از واژه هاي استفاده شده در پژوهش ارائه مي گردد .1-2)تشريح و بيان موضوع صورتهاي مالي به عنوان هسته مرکزي گزارشگري مالي حاوي اطلاعاتي درباره و ضعيت مالي و عملکرد مالي بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده کنندگان نظير سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و دولت تهيه و ارائه مي شود . اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي يکي از پايه هاي مهم اتخاذ تصميمات منطقي به شمار مي رود. استفاده کنندگان بايد در فرآيند تصميم گيري، پيش از بکار گيري اطلاعات از جمله صورتهاي مالي ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها بايد متناسب با نياز خود ، محتواي اطلاعات را تغيير و ثانياً کيفيت اطلاعات را ارزيابي کنند ( 1974 AAA, ) همچنين به نظر حرفه اي حسابرس مستقل و با صلاحيت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمايند . حسابرس مستقل نظر حرفه اي خود درباره اعتبار صورتهاي مالي را در قالب گزارش حسابرسي ارائه مي نمايد آنچه حسابرس به فرايندهاي گزارشگري مي افزايد مربوط به کيفيت اطلاعات گزارش شده ونياز استفاده کنندگان به ارزيابي کيفيت اطاعات قبل از استفاده آن است ارزش افزوده حسابرسي متشکل از دو بعد است : بعد کنترلي و بعد اعتبار بخشي ، از ديدگاه کنتر ل به دو دليل زير ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکيفيت اطلاعات نظارت دارد : 1- )بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتا ًبايد منعکس کننده نياز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .2- )ايجاد انگيزه براي تهيه کنندگان جهت توليد اطلاعات در چهارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده ،زيرا تهيه کننده مي داند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت از ديدگاه اعتبار بخشي حسابرسي بر اعتبار اطلاعات مي افزايد ؛ زيرا استفاده کنندگان مي توانند مطمئن باشند که عواملي کنترلي پيش گفته بر فرايند گزارشگري حاکم و باعث بهبود کيفيت اطلاعات شده است . در نتيجه استفاده کنندگان ، مي توانند باضريب اطمينان بيشتري از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کيفيت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداري به شکوفايي کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداري منجر مي شود .این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت docx( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:87

 • تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني

  تحقيق بازنمايي از مهاجرت فایل کامل تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن:در آخرين سال‌هاي قرن بيستم‎, فرار مغزها‎, کمبود مهارت‌ها و فقدان فرصت‌هاي شغلي مسايل عمده‌اي هستند که سياست‌گذاراني را…

 • تحقیق بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته

  تحقیق بازاریابی شبکه‌ای فایل کامل تحقیق بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته به همراه لینک دانلود دانلود فایل در این تحقیق بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

 • گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با تکن

  گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان فایل کامل گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با تکن به همراه لینک دانلود دانلود فایل فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 26فهرست…

 • مراحل تصفیه آب شهری

  تصفيه فایل کامل مراحل تصفیه آب شهری به همراه لینک دانلود دانلود فایل مراحل تصفيه آب شهري مربوط به رشته هاي عمران و شهرسازي و ... ، اين فايل قابل ويرايش مي باشدشامل عناوين زير :مراحل تصفيه آب شهري, فرآيند…

 • بررسی برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

  برنامه ريزي آموزشي فایل کامل بررسی برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود تحقیق درباره برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبيتعداد صفحات:11نوع فایل: word (قابل ویرایش)مقدمه-…