تحقيق زراعت غلات

تحقيق كشاورزي
فایل کامل تحقيق زراعت غلات به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

علم زراعت فعاليتهايي از انسان را در بر مي گيرد كه به منظور تامين نيازهاي بعضي از گياهان و در نتيجه بهره گيري از حداكثر قدر ت توليدي آنها انجام مي شود . اين فعاليتها علاوه بر كاشتن ، داشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات ، امراض و علفهاي هرز مي تواند عموما شامل تغيير در عوامل محيطي باشد . عوامل موثر بر رشد گياهان عبارتند از : هوا ، حرارت ، باد ، آب ، نور ، خاك و مواد غذايي . انسان قادر است بعضي از اين عوامل را مستقيما تغيير د هد ولي غالبا مجبور است شرايط را براي بهره وري بيشتر و بهتر مناسب سازد . استفاده صحيح و دراز مدت از عوامل محيطي مي بايست به عنوان دو هدف اصلي زراعت مورد توجه قرار گيرد .ثبات توليد در كشاورزي يكي از جنبه هاي مهم كشاورزي پايدار است . گرچه مفاهيم پايداري توليد در كشاورزي ديدگاههاي همه جانبه اي را در بر مي گيرد و جنبه هاي مختلفي را شامل مي شود اما اقليم و خاك از مهمرين عوامل توليد مي باشند و بهره برداري از زمين عمدتا“ بر اساس كيفيت اين دو عامل استوار است .پراكنش و توزيع گياهان در عرضهاي جغرافيايي مختلف و همچنين در ارتفاعات متفاوت در ر ابطه با عوامل محيطي و به خصوص بارندگي و درجه حرارت و در مرحله بعد شرايط فيزيكي و شيميايي خاك مي باشد . اي موضوع در ارتباط با گياهان زراعي نيز صادق است . بدين ترتيب شناخت عوامل مختلف محيطي و انتخاب گياهان مناسب براي شرايط متفاوت از مهمترين عوامل موثر در توليد است .بدين ترتيب به منظور بهره گيري هر بيشتر از منابع محيطي و كاهش خسارت وارده به محيط از طريق به كار گيري اصول صحيح اكولوژيكي در اكوسيستم هاي زراعي و نيز كاربرد روشهاي منطقي توليد ، بحث اكولوژيكي گياهان زراعي مطرح مي شود . با پيشرفت دانش هواشناسي ، دانشمندان بر حسب نوع و هد ف مطالعات خود ، يك يا دو يا چند عامل اقليمي را مبناي تقسيم قرار داده و به اين ترتيب سيستم هاي مختلف طبقه بندي اقليم ها را به وجود آورده اند . بطور كلي مي توان اين مناطق را اينگونه تقسيم بندي نمود :1. مناطق بسيار مرطوب جنگلي2. مناطق جنگلي نسبتا مرطوب3. استپ هاي جنگلي يا مناطقي كه رطوبت آنها متوسط است .4. مناطقي كه رطوبت آنها كافي نيست ( استپ ها )5. مناطقي كه رطوبت آنها كم است ( بيابانها ).6. مناطقي كه رطوبت آنها بسيار كم است ( صحراها ) .با توجه به تقسيم بندي فوق : كشور ايران با توجه به عرض جغرافيايي فيزيوگر افي اقليم و خاك به 7 منطقه اكولوژيكي زراعي قابل تقسيم است . هر منطقه بر حسب فيزيوگرافي اقليم و خاك تعريف شده و بر اين اساس استفاده مناسب از اراضي و محصولات زراعي ، سيستم كاشت مربوط به خود ر ا دارد كه در اين تحقبق به شناخت اين مناطق و نوع محصولات كشاورزي در اين نواحي مي پردازيم .

 • تحقيق هنر بيزانس (Byzantine art)

  هنر بيزانس فایل کامل تحقيق هنر بيزانس (Byzantine art) به همراه لینک دانلود دانلود فایل پيشگفتار:هنر بيزانس Byzantine artهنر منسوب به دوره امپراطوري روم شرقي، كه حدود 330 ميلادي توسط كنستاتين تاسيس شد و در سال 1453 كه قستنطنيه (كنستانتينوپل)…

 • آدنوكاسينوم معده

  تحقیق آدنوكاسينوم معده فایل کامل آدنوكاسينوم معده به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :بيان مسألهاز نظر تاريخي آدنوكاسينوم معده يكي از علل عمده مرگ و مير ناشي از سرطان درجهان بوده است. در سال 1930 سرطان…

 • پاورپوینت بررسی انواع تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح

  پاورپوینت تقاطع های هم سطح فایل کامل پاورپوینت بررسی انواع تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح به همراه لینک دانلود دانلود فایل طراحي يك تقاطع هم‌سطح به شكل‌هاي گوناگوني امكان‌پذير است و طراح بايد با انواع تقاطع‌ها و…

 • دانلود پروژه ساختمان 1 (فایل پاورپوینت)پروژه کامل

  دانلود پروژه ساختمان 1 فایل کامل دانلود پروژه ساختمان 1 (فایل پاورپوینت)پروژه کامل به همراه لینک دانلود دانلود فایل پدستال چیست ,دلایل استفاده ,معرفی انواع ماشی آلات به همراه تصاویر برای اجرای عملیات ساختمانی ,مراحل اجرای پی ,انواع پی ,ساختمان…

 • کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

  پارکینگ فایل کامل کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگقالب فایل: PDFفهرست مطالب:چکیده1- مقدمه2- مکانیابی پارکینگ3- روشهای مکانیابی پارکینگ4- روش شناسي مديريت پارکينگ با GIS5-…