كنترل جريان توسط مكش و بررسي تأثير آن بر ضرايب آيروديناميكي ايرفويل هاي 0012NACA و 0018 NACA

كنترل
فایل کامل كنترل جريان توسط مكش و بررسي تأثير آن بر ضرايب آيروديناميكي ايرفويل هاي 0012NACA و 0018 NACA به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

از جمله پارامتر هاي مهم در ارزيابي عملكرد اجسام متحرك برد وسرعت مي باشد. يك روش جهت بهبود آن ها ، كاهشن يروي پسا است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، يكي از راه هاي كاهش نيروي پسا كنترل جريان با ايجاد مكش روي سطح جسم مي باشد. در اين مقاله به كمك شبيه سازي عددي، اثر مكش در سطح بالايي دو اير فويل NACA0012 و 0018 NACA كه جهت كنترل لايه مرزي و به تأخير انداختن يا حذف جدايش به كار مي رود، بر روي ضرايب آيروديناميكي آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. براي شبيه سازي مكش يك جت با پهناي 2.5 درصد طول وتر و زاويه ي 90 درجه در صفحه ي بالايي ايرفويل قرار گرفته است. عدد رينولدز جريان آزاد برابر با 5×10 5بوده و بررسي ها در زواياي حمله و موقعيت هاي مكش متفاوت و نيز سرعت هاي مكش مختلف انجام شده است. براي اين كار تقريباً 200 شبيه سازي عددي صورت پذيرفته و نتايج نشان دهنده ي به تأخير افتادن جدايش، افزايش ضريب برا و كاهش ضريب پسا مي باشند

 • مقاله انشای نماز

  مقاله انشای نماز فایل کامل مقاله انشای نماز به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقاله انشای نماز:بخشی از متننماز راه گشوده است که خدا پیش پای بندگان گذاشته تا در هر زمین و زمان مناسب و موقعیتی – از شادی…

 • هزینه یابی كیفیت

  هزینه یابی کیفیت فایل کامل هزینه یابی كیفیت به همراه لینک دانلود دانلود فایل امروزه قیمت و كیفیت از مهمترین مزیت‏های رقابتی در صنایع به شمار مي‏یند. از ین رو بررسی رابطه بین ین دو مزیت رقابتی در سال‏های اخیر…

 • طراحی یکالگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهاي زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی

  طراحی فایل کامل طراحی یکالگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهاي زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی به همراه لینک دانلود دانلود فایل در این مقاله، یک مدل دینامیکی با عدم قطعیتهاي پارامتريناشی از حرکت و مانورهاي شناورهاي زیردریایی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نظرآباد (واقع در استان البرز)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نظرآباد (واقع در استان البرز) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان نظرآبادنقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل…

 • ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادی

  حقوق بشر فایل کامل ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادی به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديدولتهاي عضو اين ميثاق:- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل…