مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال

کتاب مبانی مهندسی مالی
فایل کامل مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هالفایل اصلی کتاب : PDFحجم فایل زیپ : 6.1M تعداد کل صفحات : 754 صفحه فهرست مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :فصـل يكـم : مفاهيـم و مقدمـاتفصـل دوم : سازوكـار بـازار قراردادهـای آتـی و پيمان هـای آتـیفصـل سـوم : تعيين قيمت های قرارداد آتی و پيمان آتیفصـل چهـارم : راهبردهـای پوشـش ريسـک بـا استفـاده از قراردادهـای آتـیفصـل پنجـم : بازارهـای نـرخ بهـرهفصـل ششـم : سـوآپ (قـرارداد معاوضـه ای ) فصـل هفتـم : سازوكـار بازارهـای اختيـار معاملـهفصـل هشتـم : ويژگی هـای اختيـار معامـلات سهـامفصـل نهـم : راهبردهـای معاملاتـی بـا استفـاده از قراردادهـای اختيـار معاملـهفصـل دهـم : مقدمـه ای بـر مـدل درخـت دوجملـه ای فصـل يازدهـم : ارزش گـذاری اختيـار معاملـه: مـدل بلـک -شولـزفصـل دوازدهـم : اختيـار معامـلات شاخـص سهـام و ارزهـافصـل سيزدهـم : اختيـار معاملـه قراردادهـای آتـیفصـل چهاردهـم : نوسان پذيـری اسمايـلفصـل پانزدهـم : پارامترهـای ريسـک اختيـار معاملـهفصـل شانزدهـم : ارزش در معـرض ريسـکفصـل هفدهـم : ارزش گـذاری بـا استفـاده از درخـت دوجملـه ایفصـل هيجدهـم : قراردادهـای اختيـار معاملـه نـرخ بهـرهفصـل نوزدهـم : قراردادهـای اختيـار معاملـه غيرمعمـول و سايـر ابزارهـای مالـی غيراستانـداردفصـل بيستـم : مشتقـات اعتبـاری، آب وهـوا، انـرژی و بيمـهفصـل بيسـت و يكـم : زيان هـای ناگـوار مشتقـات و آنچـه می توانيـم از آنهـا بياموزيـم

 • دانلود طرح توجیهی تولید پستانک بچه

  طرح توجیهی پستانک بچه فایل کامل دانلود طرح توجیهی تولید پستانک بچه به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و ...)دارای فرمت PDF می…

 • طرح توجیهی مهد کودک

  دانلود طرح توجیهی فایل کامل طرح توجیهی مهد کودک به همراه لینک دانلود دانلود فایل معرفی محصول مشخصات محل اجرای طرح میزان اشتغال زایی طرح خلاصه مدیریتی / اجرایی 1-       تجزیه و تحلیل صنعت الف – تجزیه و تحلیل محیطی…

 • پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان

  دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان فایل کامل پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان، در حجم 31…

 • دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی میوه و سبزیجات

  طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات فایل کامل دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی میوه و سبزیجات به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی…

 • شیوع افسردگی در بین 13 تا 19 ساله ها

  تحقیق افسردگی فایل کامل شیوع افسردگی در بین 13 تا 19 ساله ها به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : یک روانشناس با بیان اینکه افسردگی در بین گروه سنی 13 تا 19 سال بیشتر مشاهده…