پاورپوینت بررسی انواع روش های کنترل علفهای هرز گیاه نخود بقولات حبوبات

پاورپوینت کنترل علفهای هرز گیاه نخود بقولات
فایل کامل پاورپوینت بررسی انواع روش های کنترل علفهای هرز گیاه نخود بقولات حبوبات به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

سیستمهای همزستی بیشترین توانایی را در تثبیت ازت دارند زیرا این میکروارگانیزمها مستقیما کربوهیدرات مورد نیاز خودرا ازگیاه میزبان دریافت میدارند، درلگومهابطور متوسط حدود 70 % از ازت مورد نیاز آنها ازتثبیت ازت بدست می آید، مقدار ازت جذب شده ازخاک بر حسب شرایط 60 200 کیلوگرم میباشد. محمودی کاربرد کودهای نیتروژن فسفر و تلقیح ریزوبیوم در رشد نخود دیم را بررسی کردنتایج نشان داد تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با عدم تلقیح اثر مثبت در تثبیت بیولوژیکی ازت داشت . تلقیح ریزوبیوم نه تنها موجب افزایش غده های موثر ریشه ای گردید بلکه عملکرد دانه را نیز افزایش داد . کاربرد کود نیتروژن اثر منفی روی غده های موثر ریشه ای داشت اما در مقایسه با تلقیح ریزوبیوم اثر بیشتری در بهبود عملکرد دانه نخود بجای گذاشت . تلقیح ریزوبیوم به همراه فسفر در مقایسه باتیمار مصرف فسفر و تیمار بدون فسفر نقش بیشتری در افزایش غده های موثر ریشه ای داشت . نتایج نشان داد تلقیح ریزوبیوم اثر مثبت در افزایش تثبیت بیولوژیکی ازت و عملکرد دانه نخود داشته و کاربرد زیاد کود نیتروژن اثر بخشی تلقیح را کاهش داده است . بررسی های دیگر نشان داد در تیمار های با تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با تیمار های مصرف کود ازته درصد خسارت هلیوتیس و آگروتیس به نحو چشم گیری کاهش یافته است .خصوصیات عمومی Cicer arietinum نخود گیاهی است بانام علمیمنشانخود نواحی هیمالایا درهندوستان میباشد، 90 % آن درمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیرآسیا،3 % امریکا،2 % اروپا(کشور هندوستان با 70 80 درصد سطح زیر کشت مقام اول را داراست ) متوسط عملکرد جهانی 650 کیلوگرم درهکتار،کشت آن درایران در اکثر استانها پراکندگی دارد،سالانه میزان تولید آن درایران حدود 40 هزارتن است ،نخود به آب وهوای گرم ونیمه خشک سازگار است وسرماراتا 9 درجه تحمل میکند علفهای هرزمشکل اساسی نخود بوده ونخود به تنهایی قادر به رقابت موثرباعلفهای هرزنیست لذا هدف از کنترل باید این باشدکه تعادل بین علف هرز وگیاه زراعی را به نفع گیاه زراعی پیش برد وا باید از روشهای مختلف کنترل (کنترل تلفیقی ) استفاده نمود . تاتاری وعباسی در مزرعه دانشگاه فردوسی بررسی بهترین تراکم مختلف کشت مخلوط زیره سبز ونخود را باتاکید بر کنترل علفهای هرز انجام داده وبه این نتیجه رسیدند که نخود درهیچ تراکمی از کشت مخلوط اثر معنی دتری با کشت خالص نداشت اما زیره در تراکم 90 بوته در متر مربع زیره همراه با 15 بوته در مترمربع نخود بیشترین اثر مثبت را داشته است همچنین به این نتیجه رسیدند که بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد توسط تعداد غلاف در گیاه ودر شرایط کنترل علفهای هرز میباشد.

 • درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور

  درس فایل کامل درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور به همراه لینک دانلود دانلود فایل درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نورتعداد صفحات:29فرمت فایل:وردچکیدهآدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور…

 • تاثیر ERPدرSCM

  پایان نامه فایل کامل تاثیر ERPدرSCM به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:1 ERP - 11-1 وظايف اصلی ERP 12 - 1اجرای ERPدر سازمان : 13-1 اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها): 44-1 ERP موفقيت ها و شكست ها…

 • اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران

  اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران فایل کامل اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :در این فایل اولويت…

 • دانلود گزارش کارآموزی 30 روزه عمران

  کارآموزی30 روزه عمران فایل کامل دانلود گزارش کارآموزی 30 روزه عمران به همراه لینک دانلود دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :اول تاریخ : 11 /…

 • پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان

  دانلود پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان فایل کامل پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی…