پاورپوینت-مدیریت دولتی و رهبري تحول در مدیریت تحول

مدیریت دولتی و رهبري تحول در مدیریت تحول
فایل کامل پاورپوینت-مدیریت دولتی و رهبري تحول در مدیریت تحول به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

مدیریت دولتی و مسائل آنمهارتهاي رهبريدو عامل برتر در مهارتهاي رهبري1-تئوري X و Y مك گريگور2-مباني اختيار سازماني و رفتار مورد انتظارالگوهاي رهبريالگوهاي رهبري مبتني بر موقعيتالگوي اقتضائي فيدلرالگوي راه كار-هدفالگوهاي رهبري مراوده اي/دگرگون سازيوجه تمايز الگوي رهبري دگرگون ساز از رهبري مراوده اي از نظر Bassرهبري فره و الهام بخشتوجه ويژه به هر انسان سازمانيانگيختگي هوشمندانهفرآيند رهبري مراوده ايالگوهاي رهبر/پيرويمدير در نقش كارآفرينارزشیابی :تبدیل هدفهای سازمان دولتی به مقادیر عددی،کار بسیار مشکلی است واندازه گیری بازده کار بسیار مشکل است. اگر چه ممکن است اهداف سازمان های دولتی درتقابل با یکدیگر قرار گیرند ولی سنجش آن مشکل است .ارزشیابی در سیستم دولتی نمی تواند صرفا با اتکای بازده یا پول صورت گیرد و به راحتی هم نمی توان ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی رعایت قوانین و مقررات قانونمندی و… را سنجید .شفاف بودن رویه های اداری : جهت گیری اداره سازمان های دولتی بر این است که رویه های اداری شفاف باشد و کارها از حالت محرمانه خارج شوند .این جهت گیری فرصتی برای عموم فراهم می نماید که به بخشنامه ها و حقوق خود آشنا شوند وبرای تأمین این منظور به اسناد مکتوب دسترسی داشته باشند.قوانین و مقررات : دررابطه با همه فرآیند های مدیریت دولتی از جذب استخدام و اخراج کارکنان گرفته تا سیستم حقوق ودستمزد ،پاداش و تنبیه رویه های کاری و قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که تعدد و تکثر و ازدیاد این نوع قوانین و مقررات باعث سردرگمی ارباب رجوع ،محدودیت ایجاد نمودن برای مدیران و… که دستیابی اهداف را با سختی مواجه می سازد.ساختارتشکیلاتی:سازمان های دولتی در درون ساختار تشکیلاتی قوی و منسجمی قرار دارندکه ارتباطات وابستگی های متقابل درونی آنها مشخص نموده است برای آنها اهداف و اصول به صورت متمرکز مشخص می شوند.وابستگی سازمان های دولتی به دولت مرکزی و بعد به دولت محلی آنها را وادار می کند که به گونه ای خاص عمل نمایند،به شیوه ای خاص تصمیم گیری کنند .

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رینقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل…

 • کتاب شیمی سلنیوم و تلوریم

  شیمی سلنیوم و تلوریم فایل کامل کتاب شیمی سلنیوم و تلوریم به همراه لینک دانلود دانلود فایل کتاب شیمی سلنیوم و تلوریممباحث این کتاب شامل موارد زیر است:Organic Phosphorus-Selenium ChemistryNew Selenium Electrophiles and Their ReactivityRedox Chemistry of Sulfur, Selenium and…

 • پایان نامه ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

  کشت هیدروپونیک فایل کامل پایان نامه ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک به همراه لینک دانلود دانلود فایل باسلام. دوستان عزیز این مجموعه درباره ی یکی از جدیدترین پایان نامه های رشته ی کشاورزی با عنوان مقدمه ای بر…

 • کتاب تئوری و تحلیل ورق های الاستیک ردی - ویرایش دوم

  کتاب تئوری و تحلیل ورق های الاستیک ردی فایل کامل کتاب تئوری و تحلیل ورق های الاستیک ردی - ویرایش دوم به همراه لینک دانلود دانلود فایل ......................................کتاب تئوری و تحلیل ورق های الاستیک ردی - ویرایش دومنویسنده: Reddyکتاب تئوری…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)

  نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها فایل کامل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان) به همراه لینک دانلود دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر…