گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند

دانلود گزارش کارآموزی
فایل کامل گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوندفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات:127فهرست مطالبفصل اولمقدمهانواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوندنوبت كارينمودار تشكيلات و پرسنل سازماني(شكل1-1)تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ايليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه(جدول1-1)ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه(1-2)ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه(1-3)مواد اوليهپيوست(1)-يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي ديواريپيوست(2) -يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي كفتوزينشكل توزين(شكل 1-2)تهيه دو غابشكل تهيه دو غاب(1-3)اسپريشكل اسپري(1-4)واحدپرسواحد پرس كاشي كفلعاب زني كاشي كفحمل و نقل و بارگيري(loading)كورهSort و بسته بنديواحد پرس كاشي ديواريدرجه بندي كاشي ها(شکل 1-5)تهيه لعاب جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آورايستگاه هاي كاري (جدول1-4)تهسيلات رفاهيجدول( 1-5) تعداد توالت هاجدول(1-6)تعداد دستشویی هافصل دوم2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند   2-1-1 مقدمه 2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند  جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنهجدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب  جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه جدول2-4، ليست مواد اوليه لعابجدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند كربنات سديم دو سود سبكتيتانيوم(Ti)هيدروكسيد پتاسيم(KOH)بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS موادروش نمونه برداري از سيليس كريستالين 2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد    2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند2-2-1، روشنايي در محيط كار 2-2-1-1، مقدمه    2-2-1-2،تاثيرنور در ديدجدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شدهشكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي   شكل2-2-2، سورت و بسته بندي جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورجدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت2-2-2، صدا در محيط2-2-2-1، مقدمه  2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران  2-2-2-3، كنترل سر و صدا شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنهجدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش الميل هتهيه بدنهشكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواريجدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديوارشكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواريشكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسبندي ديواريشكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كفجدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi رجدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس citi2-2-3، ارتعاش در محيط كار ر2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار2-2-4-1، مقدمه2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كارجدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سانجدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار2-3-1، مقدمهجدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA)شكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزاشكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژرفصل سوم3-1، ايمني حريق3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات3-1-2، تقسيم بندي آتش3-1-3، انواع خاموش كننده ها3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1)جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي مختلفشكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي3-1-5، پيشنهاد و نظرات3-2، ايمني برق3-2-1، مقدمه3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند(1)3-3، ايمني ماشين آلات3-3-1، مقدمهجدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين)3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوارجدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني3-4، ايمني جرثقيل3-4-1، مقدمه3-4-2تعريف جرثقيل3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند (1)3-5، ايمني جوشكاري3-5-1، مقدمه3-5-2، خطرات جوشكاري3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار3-6-1،انواع ظروف تحت فشار3-6-2، تعاريف3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم3-6-3-1، سوپاپ اطمينان3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار3-6-3-3، فشار آب3-6-3-4، آبنماي شيشه اي3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند(1)3-7، ايمني كار با مواد شيميايي3-7-1، سيليكات زير كانيوم3-7-2، باريوم كربنات3-7-3،هيدروكلريك اسيد3-7-4، چسبCMC3-8، تجهيزات حفاظت فردي3-8-1، مقدمهجدول3-8-1، وسايل حفاظت فردي واحد توليدجدول3-8-2، وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسساتجدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفيجدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند(1)3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1)فصل پنجم5-1، تشكيلات مركز بهداشت5-1-1، خانه ي بهداشت روستا5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا5-1-3، مركز بهداشت شهرستان5-1-4، مركز بهداشت استان5-1-5، وزارت خانه5-1-6، طرح پايش5-1-7،طرح اصناف5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز5-2، اداره ي كار5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين5-2-2، اداره ي بازرسي كار5-2-3، اداره ي روابط كار5-2-4، كاريابي غير دولتي5-2-5، اداره ي امور اجتماعي5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرماييفصل ششممنابع و ضمائم6-1، منابع6-2، پيوستها6-2-1، پيوست(1)، نمونه برداري6-2-2،پيوست (2)،MSDS6-2-3،پيوست (3)، مركزبهداشت6-2-4،پيوست (4)، اداره كارمقدمهشركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….784 نفر مي باشد انواع محصو لات توليدي كاشي و سراميك الوندكاشي هاي ديواري در ابعاد 1515، 1510، 1525، 2025، 2030، تاسايز 03360و كاشي هاي كف لعاب دار تاسايز 6060 و سنگك مصنوعي يا كاشي پر سلاني تا سايز 60 120 مي باشد.البته برنامه هاي توليدي اين شركت طبق سفارشات مشتريان و پيشنهاد نمايندگي ها در سطح كشور وخارج كشور ممكن است تغيير يابد. نوبت كاري كارخانه هااين كارخانه داراي سه شيفت كاري به شرح زير مي باشد:    نوبت اول: ساعت5:30 الي 2(وقت صبحانه و نهار دارد)، نوبت دوم : ساعت 2الي 22 نوبت سوم 22الي 5:30همچنين داراي يك شيفت عادي از 7:30 تا 13:50 مي باشد.

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  پاورپوینت ساختار وزارت بهداشت فایل کامل پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به همراه لینک دانلود دانلود فایل تعداد اسلاید:40نوع فایل: power point (قابل ویرایش)تاریخچهپس از پیروزی انقلاب ، وزارت بهداری و بهزیستی وقت و…

 • تربیت کودک

  تربیت کودک فایل کامل تربیت کودک به همراه لینک دانلود دانلود فایل مجموعه ای با بیش از چهل کتاب آموزشی تربیت کودک برای والدینفرزندی باهوش ، حرف گوش کن ، اجتماعی ، سالم داشته باشید . با دانستن نکاتی از…

 • بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

  پروژه دانشگاهی فایل کامل بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز به همراه لینک دانلود دانلود فایل -1 مقدمه بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به…

 • جواب تمارین کتاب کار Cambridge English Complete First Workbook - ویرایش دوم

  جواب تمارین کتاب کار Cambridge English Complete First Workbook ویرایش دوم فایل کامل جواب تمارین کتاب کار Cambridge English Complete First Workbook - ویرایش دوم به همراه لینک دانلود دانلود فایل ...................................جواب تمارین کتاب کار Cambridge English Complete First Workbook…

 • پاورپوینت کتاب روش تحقيق در علوم انسانی

  دانلود پاورپوینت کتاب روش تحقيق در علوم انسانی فایل کامل پاورپوینت کتاب روش تحقيق در علوم انسانی به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کتاب روش تحقيق در علوم انسانی (مؤلف: دکتر محمد رضا حافظ نيا )،در حجم…